Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 53 (có đáp án): Sự phân tích ánh sáng trắng

  • 1027 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?

Xem đáp án

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính

→ Đáp án C


Câu 2:

Lăng kính là

Xem đáp án

Lăng kính là một khối trong suốt hình lăng trụ tam giác

→ Đáp án A


Câu 3:

Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:

Xem đáp án

Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng – lục – lam – chàm – tím

→ Đáp án B


Câu 4:

Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, nếu sau lăng kính chỉ có một màu duy nhất thì chùm sáng chiếu vào lăng kính là:

Xem đáp án

Nếu sau lăng kính chỉ có một màu duy nhất thì chùm sáng chiếu vào lăng kính là chùm sáng đơn sắc

→ Đáp án C


Câu 5:

Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng trắng sẽ không bị phân tích?

Xem đáp án

Ánh sáng trắng không bị phân tích mà chỉ bị phản xạ

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận