Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 55 (có đáp án): Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

  • 1014 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu:

Xem đáp án

Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu trắng

→ Đáp án D


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng 

Xem đáp án

Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào (trừ vật đen) thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta

→ Đáp án A


Câu 3:

Khi nhìn thấy vật màu đen thì

Xem đáp án

Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng từ vật truyền tới mắt.

→ Đáp án D


Câu 4:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

- Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng có màu đó nhưng tán xạ kém ánh sáng có màu khác.

- Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.

- Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào

→ Đáp án C


Câu 5:

Chọn phương án đúng

Xem đáp án

Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng nào

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận