Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 62 (có đáp án): Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

  • 1009 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

Xem đáp án

Cơ năng đã được chuyển hóa thành điện năng

→ Đáp án A


Câu 2:

Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?

Xem đáp án

Thiết bị gọn nhẹ không phải là ưu điểm của điện gió

→ Đáp án C


Câu 3:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:

Xem đáp án

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là năng lượng hạt nhân – nhiệt năng – cơ năng – điện năng

→ Đáp án D


Câu 4:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

Xem đáp án

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là năng lượng gió – cơ năng – điện năng

→ Đáp án A


Câu 5:

Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là: 

Xem đáp án

Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là nhà máy nhiệt điện

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận