Trắc nghiệm Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân có đáp án ( Vận dụng)

  • 1408 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

 Một hình chữ nhật có chu vi là 702cm và biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Tính chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật theo m.

Chiều rộng hình chữ nhật dài là …  m,

Chiều dài hình chữ nhật dài là …  m.

Xem đáp án

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

702 : 2 = 351 (cm)

Chiều dài gấp đôi chiều rộng hay chiều rộng bằng 12 chiều dài.

Chiều rộng hình chữ nhật dài là:

351 : (1 + 2) = 117 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật dài là:

117 x 2 = 234 (cm)

Đổi 117cm = 1,17m

234cm = 2,34 m

Đáp số: Chiều dài: 2,34m, chiều rộng 1,17m

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình chữ nhật có chu vi là 336 cm. Biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Vậy chiều dài hình chữ nhật đó là km ; chiều rộng hình chữ nhật đó là  km .

Xem đáp án

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 336:2=168(cm)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1+2=3 (phần)

Giá trị một phần hay chiều rộng hình chữ nhật là:168:3=56(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

56×2=112(cm)

Đổi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận