Trắc nghiệm Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân có đáp án ( Vận dụng)

  • 619 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Trong cùng một khoảng thời gian, nhà máy A sản xuất được 8235 tạ đường, nhà máy B sản xuất được 8,5 tấn đường. Hỏi nhà máy nào sản xuất được nhiều đường hơn?

Xem đáp án

Ta có: 

Vậy nhà máy B sản xuất được

 nhiều đường hơn.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận