Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

799,000 VNĐ

    0 (0)

1768 học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 15 giờ, 15 phút, 5 giây

Bài giảng: 60 video

Học liệu: 27 tài liệu

Cập nhật: 21/01/2021

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

V

4.3 Trung bình

153 đánh giá

27,526 sinh viên

1016 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

15 giờ, 15 phút, 5 giây
Cập nhật 11-01-2021
0
1233
799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

ÔN LUYỆN Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

15 giờ, 15 phút, 5 giây
Cập nhật 11-01-2021
0
2347
599,000 VNĐ

Các khóa học khác của thầy cô

Tiếng Anh 10 - Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

Tiếng Anh 10 - Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

15 giờ, 15 phút, 5 giây
Cập nhật 09-01-2021
0
2548
799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Vương Thị Hạnh

ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Vương Thị Hạnh

15 giờ, 15 phút, 5 giây
Cập nhật 09-01-2021
4.7
4029
799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 7 - Cô Vương Thị Hạnh

ÔN LUYỆN Toán 7 - Cô Vương Thị Hạnh

15 giờ, 15 phút, 5 giây
Cập nhật 09-01-2021
5
2394
799,000 VNĐ