Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

0.7+ đánh giá

1+ sinh viên

3656 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N
Học viên

Nguyễn Minh Quang


Bình luận

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

799,000 VNĐ

    5 (1)

1.5 K học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 15 giờ, 15 phút, 5 giây

Bài giảng: 60 video

Học liệu: 1 tài liệu

Cập nhật: 01/03/2024