Câu hỏi:

06/02/2020 651

Cho i là đơn vị ảo. Với x,y thì x - 1 + (y + 3)i  là số thuần ảo khi và chỉ khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho i là đơn vị ảo. Giá trị của biểu thức z = i5+i4+i3+i2+i+140 

Xem đáp án » 10/02/2020 6,559

Câu 2:

Gọi z1, z2 là các nghiệm của phương trình z2 -2z + 6 = 0Tính P = z14  + z24

Xem đáp án » 10/02/2020 4,639

Câu 3:

Cho i là đơn vị ảo. Tập hợp các điểm biểu diễn hình học số phức thỏa mãn |z - i + 1| = |z + i - 2| là đường thẳng có phương trình

Xem đáp án » 06/02/2020 1,863

Câu 4:

Cho số phức z = a+bi ; a,b . Nhận xét nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án » 10/02/2020 1,827

Câu 5:

Cho i là đơn vị ảo. Cho m. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn hình học số phức z = mi có tọa độ là

Xem đáp án » 06/02/2020 1,293

Câu 6:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z +1i-z¯ là số thực. Khi đó môđun của z có giá trị nhỏ nhất bằng

Xem đáp án » 10/02/2020 941

Câu 7:

Phần thực của số phức w= 1+ 1+i+1+i2+1+i3+...+1+i1999  bằng

Xem đáp án » 10/02/2020 743

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK