Câu hỏi:

06/12/2022 1,751

Cho tam giác ABC cân tại A có BM, CN là hai đường phân giác. Chứng minh BM = CN.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Media VietJack

Tam giác ABC cân tại A nên ABC^=ACB^ và AC = AB.

BM là đường phân giác của tam giác ABC nên ABM^=12ABC^.

CN là đường phân giác của tam giác ABC nên ACN^=12ACB^.

Suy ra ABM^ = ACN^.

Xét tam giác ABM và tam giác ACN.

AB = AC.

Chung góc A.

ABM^ = ACN^.

Vậy tam giác ABM bằng tam giác ACN theo trường hợp g.c.g. Suy ra BM = CN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác DEF. Tia phân giác của góc D và E cắt nhau tại I. Qua I kẻ đường thẳng song song với EF, đường thẳng này cắt DE tại M, cắt DF tại N. Chứng minh rằng ME + NF = MN.

Xem đáp án » 07/12/2022 3,702

Câu 2:

Vẽ ba tam giác nhọn, tù, vuông và với mỗi tam giác, vẽ ba đường phân giác của chúng.

Xem đáp án » 06/12/2022 1,318

Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại B, hai đường phân giác AD và CE cắt nhau tại O. Từ O kẻ đường thẳng OF vuông góc với AC ( F thuộc đoạn thẳng AC). Chứng minh BF cũng là đường phân gác của góc B.

Xem đáp án » 07/12/2022 305

Câu 4:

Cho tam giác ABC như hình bên dưới. Kẻ đường tròn tâm A cắt AB tại M và AC tại N. Từ M và N kẻ hai cung tròn có cùng bán kính cắt nhau tại P. Đường thẳng AP cắt BC tại D. Chứng minh AD là đường phân giác của góc A.

Media VietJack

Xem đáp án » 06/12/2022 303

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 06/12/2022 222

Câu 6:

Cho tam giác ABC, O là điểm bên trong tam giác. Từ O hạ đường vuông góc OM, ON, OP lần lượt tới các cạnh AB, BC, CA và có OM = ON = OP. Chứng minh O là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC.

Xem đáp án » 07/12/2022 194

Bình luận


Bình luận