Câu hỏi:

07/02/2023 163

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 0;π4 và fπ4=0. Biết 0π4f2(x)dx=π8,0π4f'(x)sin2xdx=π4. Tính tích phânI=0π8f(2x)dx. 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cho hàm số y = f(x)  có đạo hàm liên tục trên đoạn [0; pi/4]  và f(pi/4)= 0.  Biết tích phân từ 0 đến pi/4 f^2 (x) dx = pi/8 (ảnh 1)

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S):x+2y2+z22(x+2y+3z)=0. Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm ( khác gốc tọa độ O) của mặt cầu (S) và các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:  

Xem đáp án » 07/02/2023 672

Câu 2:

Biết tích phân 0ln6ex1+ex+3dx=a+bln2+cln3 với a,b,c là các số nguyên dương. Tính T= a + b + c 

Xem đáp án » 07/02/2023 211

Câu 3:

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa giác đều.

 Media VietJack

   Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 07/02/2023 126

Câu 4:

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B’C’. Mặt phẳng (A’MN) cắt cạnh BC tại P. thể tích khối đa diện MBP.A’B’N’ là:

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B’C’. Mặt phẳng (A’MN) cắt cạnh BC tại P. thể tích khối đa diện MBP.A’B’N’ là: (ảnh 1)

Xem đáp án » 07/02/2023 117

Câu 5:

Cho tứ diện đều ABCD. Gọi φ là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (BCD). Tính cosφ. 
Cho tứ diện đều ABCD. Gọi phi là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (BCD). Tính cos phi (ảnh 1)

Xem đáp án » 07/02/2023 103

Câu 6:

Thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm sốy=ex2,trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2bằng

Xem đáp án » 07/02/2023 96

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK