Bộ 25 đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án (Đề 3)

  • 1964 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa giác đều.

 Media VietJack

   Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Mệnh đề đúng là: A: Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh (cùng bằng 12).

Chọn A.


Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;-1;1) Tìm tọa độ điểm M ' là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy).

Xem đáp án

Hình chiếu vuông góc của điểm M(2;-1;1) lên mặt phẳng (Oxy) là M'(2;-1;0).

Chọn A.


Câu 3:

Tìm tập xác định của hàm số y=2x13. 

Xem đáp án

ĐKXĐ: x102x1>0x1x1<2x1x1<4x1x<51;5 

Vậy TXĐ của hàm số là D=1;5.

Chọn B.


Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳngΔđi qua điểm M(2;0;-1) và có vectơ chỉ phương a(4;6;2).Phương trình tham số của Δlà:

Xem đáp án

Δcó 1 VTCP a(4;6;2)Δnhận (2;3;1)là 1VTCP

Phương trình tham số của Δ là: x=2+2ty=3tz=1+t.

Chọn D.


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1;2;1),B(3;4;3),C(3;1;3). Số điểm D sao cho 4 điểm A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình bình hành là

Xem đáp án

A(1;2;1),(3;4;3),C(3;1;3)AB=(4;2;4)AC=(2;1;2)A,B,Cthẳng hàng

 Không có điểm D nào để A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình bình hành.

Chọn D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận