Câu hỏi:

08/02/2023 24

Cho hàm số y = f(x)  liên tục trên R. Biết rằng hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=f(x25)nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
Cho hàm số  y = f(x) liên tục trên R . Biết rằng hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?  (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: y=f(x25)y'=2x.f'(x25)=0x=0f'(x250) 

f'(x25)=0x25=4x25=1x25=2x2=1x2=4x2=7x=±1x=±2x=±7 

Bảng xét dấu y’:

Cho hàm số  y = f(x) liên tục trên R . Biết rằng hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?  (ảnh 2)

 Hàm số y=f(x2-5) nghịch biến trên các khoảng ;7,2;1,0;1,2;7. 

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S):x+2y2+z22(x+2y+3z)=0. Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm ( khác gốc tọa độ O) của mặt cầu (S) và các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:  

Xem đáp án » 07/02/2023 366

Câu 2:

Biết tích phân 0ln6ex1+ex+3dx=a+bln2+cln3 với a,b,c là các số nguyên dương. Tính T= a + b + c 

Xem đáp án » 07/02/2023 96

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 0;π4 và fπ4=0. Biết 0π4f2(x)dx=π8,0π4f'(x)sin2xdx=π4. Tính tích phânI=0π8f(2x)dx. 

Xem đáp án » 07/02/2023 90

Câu 4:

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa giác đều.

 Media VietJack

   Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 07/02/2023 64

Câu 5:

Hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết rằng AB = BC = 10a, AC = 12a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45°. Tính thể tích V của khối nón đã cho. 

Xem đáp án » 08/02/2023 59

Câu 6:

Cho dãy số (un) xác định bởi u1=1un+1=un+n3,n*. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao choun12039190. 

Xem đáp án » 08/02/2023 58

Câu 7:

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

Xem đáp án » 07/02/2023 47

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK