Bộ 25 đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án (Đề 4)

  • 1377 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hàm số F(x)=x+cos2x3+10 là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số được cho ở các phương án sau?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: f(x)=F'(x)=12sin2x3


Câu 2:

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=2xx+2 có phương trình là:

Xem đáp án

Đáp án C

TCĐ của hàm số y=2xx+2là x = -2 


Câu 3:

Tính môđun của số phức z = 2 -3i 

Xem đáp án

Đáp án B

z=23iz=22+32=13 


Câu 4:

Biết abf(x)dx=10abgxdx=5. Tính tích phân I=ab3fx5gxdx

Xem đáp án

Đáp án A

I=ab3fx5gxdx=3abf(x)dx5abg(x)dx=3.105.5=5


Câu 5:

Cho a//αaβd=αβ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

a//αaβd=αβa//d


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận