Câu hỏi:

08/02/2023 25

Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?

 Media VietJack

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Dựa vào các điểm đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCĐ x=1 Loại A và C

Đồ thị hàm số đi qua điểm (0;-3)  Loại A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A0;1;1,B2;1;1,C1;3;2. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem đáp án » 08/02/2023 124

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 77

Câu 3:

Biết abf(x)dx=10abgxdx=5. Tính tích phân I=ab3fx5gxdx

Xem đáp án » 08/02/2023 65

Câu 4:

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y=x2; y=0; x=0; x=4. Đường thẳng y = k (0<k<16) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S1; S2( hình vẽ). Tìm k để S1=S2.

Media VietJack

Xem đáp án » 08/02/2023 60

Câu 5:

Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

Xem đáp án » 08/02/2023 58

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a, AD=2a, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A tới (SCD) bằng a2. Tính thể tích khối chóp theo a.

Xem đáp án » 08/02/2023 54

Câu 7:

Tập xác định D của hàm số y=lnx22+logx+1

Xem đáp án » 08/02/2023 52

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK