Câu hỏi:

08/02/2023 185

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác  ABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A0;1;1,B2;1;1,C1;3;2. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem đáp án » 08/02/2023 344

Câu 2:

Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

Xem đáp án » 08/02/2023 176

Câu 3:

Một hộp chứa 12 viên bi kích thước như nhau trong đó có 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1đến 5; có 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4 và 3 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khácsố

Xem đáp án » 08/02/2023 137

Câu 4:

Biết abf(x)dx=10abgxdx=5. Tính tích phân I=ab3fx5gxdx

Xem đáp án » 08/02/2023 119

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số y=cosx1cosxm đồng biến trên khoảng 0;π2.

Xem đáp án » 08/02/2023 115

Câu 6:

Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển nhị thức Niu Tơn x1x13, (với x0).

Xem đáp án » 08/02/2023 112

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK