Câu hỏi:

08/02/2023 20

Trên tập số phức biết phương trình z2+az+b=0  (a,b)có một nghiệm z= -2+i. Tính giá trị của T= a-b.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Vì z= -2+i là một nghiệm của phương trình z2+az+b=0nên:

2+i2+a2+i+b=034i2a+ai+b=032a+b+a4i=0a4=032a+b=0a=4b=5T=ab=45=1 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A0;1;1,B2;1;1,C1;3;2. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem đáp án » 08/02/2023 135

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 81

Câu 3:

Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

Xem đáp án » 08/02/2023 69

Câu 4:

Biết abf(x)dx=10abgxdx=5. Tính tích phân I=ab3fx5gxdx

Xem đáp án » 08/02/2023 68

Câu 5:

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y=x2; y=0; x=0; x=4. Đường thẳng y = k (0<k<16) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S1; S2( hình vẽ). Tìm k để S1=S2.

Media VietJack

Xem đáp án » 08/02/2023 63

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a, AD=2a, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A tới (SCD) bằng a2. Tính thể tích khối chóp theo a.

Xem đáp án » 08/02/2023 57

Câu 7:

Tập xác định D của hàm số y=lnx22+logx+1

Xem đáp án » 08/02/2023 54

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK