Câu hỏi:

08/02/2023 23

Hàm số F(x)=x+cos2x3+10 là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số được cho ở các phương án sau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ta có: f(x)=F'(x)=12sin2x3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A0;1;1,B2;1;1,C1;3;2. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem đáp án » 08/02/2023 128

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 78

Câu 3:

Biết abf(x)dx=10abgxdx=5. Tính tích phân I=ab3fx5gxdx

Xem đáp án » 08/02/2023 65

Câu 4:

Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

Xem đáp án » 08/02/2023 64

Câu 5:

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y=x2; y=0; x=0; x=4. Đường thẳng y = k (0<k<16) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S1; S2( hình vẽ). Tìm k để S1=S2.

Media VietJack

Xem đáp án » 08/02/2023 62

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a, AD=2a, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A tới (SCD) bằng a2. Tính thể tích khối chóp theo a.

Xem đáp án » 08/02/2023 55

Câu 7:

Tập xác định D của hàm số y=lnx22+logx+1

Xem đáp án » 08/02/2023 53

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK