Câu hỏi:

08/02/2023 104

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y=x2; y=0; x=0; x=4. Đường thẳng y = k (0<k<16) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S1; S2( hình vẽ). Tìm k để S1=S2.

Media VietJack

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Xét phương trình hoành độ giao điểm x2=kx=±k.

Ta có: S1=k4x2kdx=x33kx|k4=6434kkk3+kk=6434k+2kk3 

S2=04x2dxS1=643S1 

Để S1=S2643S1=S1S1=3236434k+2kk3=3234k2kk3=32312k2kk=32k=4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A0;1;1,B2;1;1,C1;3;2. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem đáp án » 08/02/2023 344

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 184

Câu 3:

Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

Xem đáp án » 08/02/2023 176

Câu 4:

Một hộp chứa 12 viên bi kích thước như nhau trong đó có 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1đến 5; có 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4 và 3 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khácsố

Xem đáp án » 08/02/2023 137

Câu 5:

Biết abf(x)dx=10abgxdx=5. Tính tích phân I=ab3fx5gxdx

Xem đáp án » 08/02/2023 119

Câu 6:

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số y=cosx1cosxm đồng biến trên khoảng 0;π2.

Xem đáp án » 08/02/2023 115

Câu 7:

Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển nhị thức Niu Tơn x1x13, (với x0).

Xem đáp án » 08/02/2023 112

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK