Câu hỏi:

08/02/2023 59

Cho dãy số (un) xác định bởi u1=1un+1=un+n3,n*. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao choun12039190. 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

un+1un=n3,n*u2u1=13u3u2=23...unun1=(n1)3unu1=13+Invalid <m:msup> element23+...+=(n1)n22un=(n1)n22+u1=(n1)2n24+1,n*

Ta có: un12039190(n1)2n24+12039190(n1)n22039190n2n40783800 

n2019n2020n2019 

Vậy, số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa mãn là: n = 2019.

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S):x+2y2+z22(x+2y+3z)=0. Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm ( khác gốc tọa độ O) của mặt cầu (S) và các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:  

Xem đáp án » 07/02/2023 378

Câu 2:

Biết tích phân 0ln6ex1+ex+3dx=a+bln2+cln3 với a,b,c là các số nguyên dương. Tính T= a + b + c 

Xem đáp án » 07/02/2023 102

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 0;π4 và fπ4=0. Biết 0π4f2(x)dx=π8,0π4f'(x)sin2xdx=π4. Tính tích phânI=0π8f(2x)dx. 

Xem đáp án » 07/02/2023 93

Câu 4:

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa giác đều.

 Media VietJack

   Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 07/02/2023 68

Câu 5:

Hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết rằng AB = BC = 10a, AC = 12a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45°. Tính thể tích V của khối nón đã cho. 

Xem đáp án » 08/02/2023 59

Câu 6:

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

Xem đáp án » 07/02/2023 49

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK