Câu hỏi:

07/02/2023 25

Cho hàm số y=fx  xác định và liên tục trên khoảng R có bảng biến thiên như hình sau:

Cho hàm số y=f(x)  xác định và liên tục trên khoảng R có bảng biến thiên như hình sau: (ảnh 1)

.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ;1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,  AB=a,  BC=2a, SAABC và  SA=a3.Thể tích khối chóp SABC bằng

Xem đáp án » 08/02/2023 37

Câu 2:

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên?

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên?  A. y= x^3-3x (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 08/02/2023 30

Câu 3:

Tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=1x3x+2  là

Xem đáp án » 08/02/2023 29

Câu 4:

Cho hàm số y=fx   có đồ thị như hình bên

Cho hàm số y=f(x)  có đồ thị như hình bên  Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm  A trên hình vẽ là (ảnh 1)

Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A   trên hình vẽ là

Xem đáp án » 08/02/2023 29

Câu 5:

Cho hàm sốy=x4x2+1.  Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 28

Câu 6:

Cho hàm số y=f(x)  có đạo hàm trên K (  Klà một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 27

Câu 7:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 08/02/2023 25

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK