Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 4

 • 692 lượt thi

 • 38 câu hỏi

 • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  xác định và liên tục trên khoảng R có bảng biến thiên như hình sau:

Cho hàm số y=f(x)  xác định và liên tục trên khoảng R có bảng biến thiên như hình sau: (ảnh 1)

.

Xem đáp án

Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ;1


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên khoảng R có đồ thị như hình sau:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên khoảng R có đồ thị như hình sau: Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Từ đồ thị ta có đáp án.


Câu 3:

Cho hàm số y=fx  xác định và liên tục trên khoảng R có bảng xét dấu đạo hàm như hình sau:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên khoảng R có bảng xét dấu đạo hàm như hình sau:   (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có bảng biến thiên:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên khoảng R có bảng xét dấu đạo hàm như hình sau:   (ảnh 2)

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ;2


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)  xác định và liên tục trên a;b  (có thể a là ;b  là  +)và điểm x0a;b.  Nếu tồn tại số h>0  sao cho f(x)<fx0  với mọi xx0h;x0+h  và xx0 thì ta nói:

Xem đáp án

Chọn A

Lý thuyết sách giáo khoa.


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x)  đạt cực tiểu tại  x0. Khi đó mệnh đề nào sau đây sai

Xem đáp án

Chọn D

Lý thuyết sách giáo khoa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận