Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 12

  • 2134 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R . Mệnh đề nào sau đây đúng?

 

Xem đáp án

Lời giải:

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Giá trị lớn nhất của hàm số fx=x33x+2  trên đoạn 3;3 bằng

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: f'x=3x23 ; f'x=0x=±13;3 .

f3=16;  f3=20;  f1=4;  f1=0. Vậy  max3;3fx=20 .

Chọn đáp án B

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận