Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 22

  • 1298 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x)có đồ thị (C)như hình vẽ. Hỏi (C)là đồ thị của hàm số nào?

Cho hàm số y=f(x)có đồ thị (C)như hình vẽ. Hỏi (C)là đồ thị của hàm số nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

1. Dạng toán: Đây là dạng toán nhận dạng hàm số khi biết đồ thị của nó.

2. Hướng giải:

B1: Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng loại B, D.

B2: Đồ thị hàm số bậc ba không có cực trị nhưng y'=0có một nghiệm bằng .

Từ đó, ta có thể giải bài toán cụ thể như sau:

Chọn C

Ta có:y'=3x12=0x=1


Câu 3:

Một chất điểm chuyển động theo quy luật st=t3+6t2 với t là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, st là quãng đường đi được trong khoảng thời gian t. Tính thời điểm t tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất.

Xem đáp án

Chọn B

Biểu thức vận tốc của chuyển động là

vt=s't=3t2+12t=3t24t+4+12=3t22+1212

Vận tốc đạt giá trị lớn nhất bằng 12 khi t=2.


Câu 4:

Đồ thị hàm số y=2x43x2 và đồ thị hàm số y=x2+2 có bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Chọn D

Xét phương trình: 2x43x2=x2+22x42x22=0x2=1+52x=±1+52.

Vậy hai đồ thị có hai điểm chung.


Câu 5:

Cho hàm số fx có đạo hàm f'x=x+12x232x+3. Tìm số điểm cực trị của hàm số f(x).

Xem đáp án

Chọn B

Ta có f'x=0x+12x232x+3=0x=1x=2x=32.

Bảng biến thiên

Cho hàm số  f(x) có đạo hàm f'(x)=(x+1)^2(x-2)^3( 2x+3) . Tìm số điểm cực trị của hàm số f(x) . (ảnh 1)


Vậy hàm số f(x) có hai điểm cực trị.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận