Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 6

  • 2132 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A(-2,0) (ảnh 1)

Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số y=fx   nghịch biến trên khoảng 2;0  .


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đồ thị như sau

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đồ thị như sau  Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Từ đồ thị ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng 0;1.


Câu 3:

Cho hàm số y=fx  liên tục và có đạo hàm trên R, đồ thị hàm số y=f'x  như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng về hàm số y=fx ?

Xem đáp án

Chọn B

Dựa vào đồ thị của hàm số y=f'x  nên ta có bảng biến thiên như sau.

Cho hàm số y=f(x)  liên tục và có đạo hàm trên R, đồ thị hàm số y=f'(x)  như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng về hàm số y=f(x) ? (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  1;0


Câu 5:

Cho hàm số f(x)  có đạo hàm f'x=xx+1x43,   x . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

Xem đáp án

Chọn D

f'x=0xx+1x43=0x=0x=1x=4.

Lập bảng biến thiên của hàm số fx

Cho hàm số  f(x) có đạo hàm f'(x)=x(x+1)( x-4)^3, với mọi x thuộc R . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là (ảnh 1)
Vậy hàm số đã cho có một điểm cực đại.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận