Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 21

  • 1297 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu loại khối đa diện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều?

Xem đáp án

Chọn A

Có ba loại khối đa diện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều là: khối tứ diện đều, khối bát diện đều và khối hai mươi mặt đều.


Câu 2:

Cho hàm số y=x42x25. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D

Ta có  y'=4x34x

y'=0x=0x=±1

Cho hàm số y= x^4-2x^2-5. Kết luận nào sau đây đúng? (ảnh 1)


Hàm số đồng biến trên khoảng 1;01;+.


Câu 3:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K và x0K. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Chọn A

Định lí 2 trang 16 SGK, Nếu f'x0=0 và f''x0<0 thì x0 là điểm cực đại, chiều ngược lại của định lí không đúng. Ví dụ hàm số y=x4 đạt cực đại tại x0=0 nhưng f''0=0.


Câu 5:

Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có độ dài đường chéo bằng 12.

Xem đáp án

Chọn B

Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có độ dài đường chéo bằng  căn 12. (ảnh 1)


Đặt AB= a. Vì đáy là hình vuông BD=a2 

ΔBB'D vuông tại B nên B'D2=BB'2+BD2   12=a2+2a2a=2.

Vậy Stp=6Sđáy=6a2=24.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận