Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 15

  • 2133 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm m  để hàm số y=4x3+mx212x   đạt cực tiểu tại điểm x=-2 .

Xem đáp án

Chọn B

y'=12x2+2mx12

y''=24x+2m

Hàm số bậc ba đạt cực tiểu tại  x=-2 y'2=0y''2>0364m=048+2m>0

m=9Loaim>24    

Vậy không có m  thỏa yêu cầu bài toán.


Câu 2:

Cho hàm số y=x33mx22m+3xm  ( m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên R?

Xem đáp án

Chọn A

Tập xác định của hàm số đã cho là R .

Ta có: y'=x22mx2m+3 .

Hàm số nghịch biến trên  Ry'0,xa<0Δ'01<0m22m301m3 .

Mặt khác m  nên m1;0;1;2;3 .

Vậy có 5 giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên R .


Câu 3:

Cho hình chóp SABCD , có đáy  ABCD là hình thang vuông tại A  và D  , có AB= 2a , AD=DC=a ,  SA=a và SAABCD .  của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và ABCD  là

Xem đáp án

Gọi I  là trung điểm của AB  suy ra AI=12AB=a .

Cho hình chóp SABCD , có đáy  ABCD là hình thang vuông tại A  và D  , có AB= 2a , AD=DC=a ,  SA=a (ảnh 1)

Suy ra  ACCB(1).

Mà  SAABCDSACB(2)

Từ (1) và (2) suy ra   SCCB

Vậy góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (iABCD) là góc giữa hai đường thẳng trong hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến, tức là góc SCA^=α.

Cho hình chóp SABCD , có đáy  ABCD là hình thang vuông tại A  và D  , có AB= 2a , AD=DC=a ,  SA=a (ảnh 2)

Do đó tanα=aa2=12 .


Câu 4:

Kí hiệu m,M   lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y=x+32x1  trên đoạn 1;4 . Tính giá trị của biểu thức d=Mm .

Xem đáp án

Chọn B

Nhận thấy y'=72x12<0x1;4 , nên:

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 1;4 là  M=y1=4.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là .m=y4=1

Vậy giá trị của biểu thức d=Mm=41=3  .


Câu 5:

Cho lăng trụ tam giác đều ABCA'B'C' có AB=a  ;  A'B tạo với mặt đáy (ABC) một góc 60°  . Tính thể tích V khối lăng trụ đã cho.

Xem đáp án

Chọn C

Cho lăng trụ tam giác đều ABCA'B'C' có AB=a  ;  A'B tạo với mặt đáy (ABC) một góc 60 độ  . Tính thể tích V khối lăng trụ đã cho. (ảnh 1)

 

ABC.A'B'C'  là lăng trụ tam giác đều nên  AA'ABC ΔABC  đều.

Suy ra A'B;ABC^=A'BA^=600AA'=AB.tan600=a3SΔABC=a234 .

V=AA'.SΔABC=a3.a234=34a3.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận