Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 16

  • 2119 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hình lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,  AB= a và AA'=a3.  Thể tích khối lăng trụ ABCA'B'C' bằng

Xem đáp án

Chọn B

Cho hình lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,  AB= a và  A'A= acăn 3 Thể tích khối lăng trụ ABCA'B'C' bằng (ảnh 1)

Ta có ΔABC  vuông cân tại A   SΔABC=12AB.AC=a22.

ABC.A'B'C' là hình lăng trụ đứng, nên  AA'ABC.  

Vậy   VABC.A'B'C'=SΔABC.AA'=a332.


Câu 2:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=2x4m+1x2+4  có ba điểm cực trị.

Xem đáp án

Chọn B

Hàm số đã cho có ba điểm cực trị  2.m+1<0m+1>0m>1.

Vậy .m>1


Câu 3:

Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng mỗi căn hộ cho thuê với giá 2000000  đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100000  đ thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống. Hỏi muốn thu nhập cao nhất thì công ty phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu 1 tháng?

Xem đáp án

Chọn A

Gọi y  là tiền thu nhập và  là số lần tăng tiền x.

Ta có y=2000000+100000x502x=2.105x2+106x+108  .

Lập BBT của hàm số trên tập R

Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng mỗi căn hộ cho thuê với giá  2000000 đ một tháng thì mọi căn hộ (ảnh 1)

Ta có  y2=y3=101200000 .

Dựa vào bảng biến thiên thì số tiền thu nhập nhiều nhất khi x=2   hoặc x =3 .

Vậy số tiền mỗi tháng là  2000000+2.100000=2200000

hoặc 2000000+3.100000=2300000


Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để đồ thị hàm số y=xx2+1ax2+2  có tiệm cận ngang

Xem đáp án

Chọn C

Với  a=0 ta thấy limx±xx2+1=limx±1x+x2+1=0 , nên đồ thị có TCN.

Với a>0 , ta có limx+xx2+1ax2+2=limx+x|x|1+1x2|x|a+2x2=0 . Nên đồ thị có TCN.

Với a<0

Khi đó hàm số chỉ xác định trên khoảng 2a;2a . Do đó không tồn tại giới hạn của hàm số khi x± .

Vậy để hàm số có tiệm cận ngang thì a0 .


Câu 5:

Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y=2x1x1  thoả mãn tiếp tuyến với đồ thị  có hệ số góc bằng 2019  ?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có y'=1x12  ,

Tiếp tuyến có hệ số góc bằng 2019  nên y'x=20191x12=2019  vô nghiệm.

Vậy không tồn tại tiếp tuyến với đồ thị có hệ số góc bằng 2019 .


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận