Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 10

 • 1250 lượt thi

 • 39 câu hỏi

 • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  có đồ thị đạo hàm y=f'x  như hình bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị đạo hàm y=f'(x) như hình bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  (ảnh 1)

Xem đáp án

Dựa vào đồ thị của hàm số y=f'x   ta có bảng xét dấu như sau:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị đạo hàm y=f'(x) như hình bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  (ảnh 2)

Do đó f'x<0,x12;0   .


Câu 2:

Cho hàm số y=x+1x2020 . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Ta có y'=2021x20202<0   x2020 .

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  ;2020  và 2020;+  .


Câu 3:

Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên R ?

Xem đáp án

Xét hàm số  y=x3+4x3 y'=3x2+4>0,x. Do vậy hàm số y=x3+4x3 đồng biến trên R


Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có một cực trị?

Xem đáp án

+ Hàm số y=x1x+2  không có cực trị vì y'=3x+22>0,  x2  .

+ Hàm số y=x3  không có cực trị vì y'=3x20,x .

+ Hàm số y=x4có một cực trị vì y'=4x3;y=0   có một nghiệm bội lẻ x=0 .

+ Hàm số y=x42x2+1  có y'=4x34x  ;y'=0  có ba nghiệm đơn: x=0;x=1;x=1  nên hàm số có ba cực trị.


Câu 5:

Hàm số y=x33x  đạt cực tiểu tại x  bằng

Xem đáp án

Ta có: y'=3x23=0x=1x=1

Bảng biến thiên:

Hàm số y= x^3-3x đạt cực tiểu tại x bằng (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực tiểu tại x=1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận