Câu hỏi:

15/02/2023 31

Có bao nhiêu tham số nguyên của tham số m10;10  để hàm số y=2x3+332mx2+6m23mx  đồng biến trên khoảng 0;3 .

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xét fx=2x3+332mx2+6m23mx

f'x=6x2+32mx+m23m=6xmxm+3.

Hàm số y=fx  đồng biến trên (0,3) .y'=fxf'xfx0,  x0;3

Trường hợp 1. fx0f'x0,x0;3f0=000;3;m3m;+m6m0 .

Do hàm số f(x)  đồng biến trên khoảng (0,3)  nên fx>f0=0,  x0;3 .

Trường hợp 2. fx0f'x0,x0;3f0=000;3m3;mm=3  .

Do hàm số f(x)  nghịch biến trên khoảng (0,3)  nên fx<f0=0,  x0;3

Do m10;10,m  nên có 17 số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp SABCD  ( tham khảo hình vẽ). Gọi V1;V2;V3 lần lượt là thể tích  các khối  S.ABCD; S.ABC; S.ACD . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hình chóp SABCD  ( tham khảo hình vẽ). Gọi V1, V2, V3 lần lượt là thể tích các khối  SABCD, SABC, SACD . Mệnh đề nào sau đây đúng?    (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 13/02/2023 73

Câu 2:

Trong các hình dưới đây, có bao nhiêu hình đa diện?

Trong các hình dưới đây, có bao nhiêu hình đa diện? (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/02/2023 70

Câu 3:

Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/02/2023 57

Câu 4:

Cho hàm số y=fx  liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số  y=f(x) liên tục trên R  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/02/2023 50

Câu 5:

Cho khối chóp SABCD có SA  (ABCD), SA =a và ABCD là hình vuông cạnh a . Thể tích của khối chóp SABCD là

Xem đáp án » 13/02/2023 49

Câu 6:

Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h là

Xem đáp án » 13/02/2023 44

Câu 7:

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B=4 và chiều cao h=6. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 13/02/2023 44

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK