Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 2

  • 2100 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng là

Xem đáp án

Chọn C

Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h V=13Sh.


Câu 3:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2019/(x-3) là (ảnh 1) là

Xem đáp án

Chọn C

Vì  Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2019/(x-3) là (ảnh 2)

 nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là x=3.

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2019/(x-3) là (ảnh 3) nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là y=0 .

Vậy đồ thị hàm số y= 2019x-3 có 2 đường tiệm cận.


Câu 4:

Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?

Xem đáp án

Chọn B

Khối bát diện đều là khối đa diện đều có 8 mặt; mỗi mặt là tam giác đều có 3 cạnh và mỗi đỉnh đều là đỉnh chung của đúng 4 mặt.

Vậy khối bát diện đều là khối đa diện đều loại 3;4.


Câu 5:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình vẽ.

Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như hình vẽ.   Số nghiệm của phương trình  2f(x)-5=0 là (ảnh 1)

Số nghiệm của phương trình 2fx5=0 là

Xem đáp án

Chọn A

Ta có 2fx5=0fx=52.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số y=fx chỉ cắt đường thẳng y=52 tại một điểm duy nhất nên phương trình fx=52 chỉ có một nghiệm duy nhất.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận