Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 8

 • 1252 lượt thi

 • 39 câu hỏi

 • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=2x1x+1 . Khẳng định nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số

Xem đáp án

Chọn D

TXĐ: D=R\1

Ta có y'=3x+12>0,  x1 .

Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;11;+


Câu 2:

Hàm số y=f(x)  xác định trên R  và có đạo hàmf'x=2x25x+3 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Ta có y'=2x25x+3=0x=1x=32

Bảng xét dấu

Hàm số y=f(x)  xác định trên R  và có đạo hàm f' (x)= 2x^2-5x+3 . Mệnh đề nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Nên hàm số nghịch biến trên 1;32.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

 

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

              Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

          Dựa vào BXD suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  1;0 1;+ .


Câu 4:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây  Điểm cực tiểu của hàm số y= f(x) là (ảnh 1)

Điểm cực tiểu của hàm số y= f(x)  là

Xem đáp án

Chọn C

              Dựa vào đồ thị suy ra điểm cực tiểu của hàm số  y= f(x)  là x=0  .


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x)   liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x)   như sau

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x) như sau  Số điểm cực trị của hàm số y= f(x+2) là (ảnh 1)
 
 
 

Số điểm cực trị của hàm số y=f(x+2)  là

Xem đáp án

Chọn D

Đặt gx=fx+2g'x=x+2'.f'x+2=f'x+2

Tịnh tiến sang bên trái hai đơn vị, ta có có bảng xét dấu f'(x+2) như sau

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x) như sau  Số điểm cực trị của hàm số y= f(x+2) là (ảnh 2)

              Vậy hàm số y=f(x+2)   có 2 điểm cực trị.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận