Câu hỏi:

12/02/2023 113

Cho hàm số y=f(x)   liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x)   như sau

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x) như sau  Số điểm cực trị của hàm số y= f(x+2) là (ảnh 1)
 
 
 

Số điểm cực trị của hàm số y=f(x+2)  là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Đặt gx=fx+2g'x=x+2'.f'x+2=f'x+2

Tịnh tiến sang bên trái hai đơn vị, ta có có bảng xét dấu f'(x+2) như sau

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x) như sau  Số điểm cực trị của hàm số y= f(x+2) là (ảnh 2)

              Vậy hàm số y=f(x+2)   có 2 điểm cực trị.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f52x  có bảng biến thiên như hình vẽ

Cho hàm số y= f(5-2x) có bảng biến thiên như hình vẽ  Tìm các giá trị của tham số m để hàm số g(x)= | 3 f(x^2-4x+3)-m| có giá trị lớn nhất? (ảnh 1)

Tìm các giá trị của tham số m  để hàm số gx=3fx24x+3m  có giá trị lớn nhất?

Xem đáp án » 12/02/2023 1,362

Câu 2:

Cho hàm số f(x) biết đồ thị hàm số f'x22x   như hình vẽ bên dưới.Xét tính đơn điệu của hàm số gx=fx21+23x3+1

Cho hàm số f(x) biết đồ thị hàm số f' (x^2-2x) như hình vẽ bên dưới.Xét tính đơn điệu của hàm số g(x)= f( x^2-1)+ 2/3x^3+1 . (ảnh 1)

.

Xem đáp án » 12/02/2023 926

Câu 3:

Cho hàm số  y= f(x)  có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ bên dưới. Hàm số gx=fx28x  có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  y= f(x)  có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ bên dưới. Hàm số g(x)= f(x^2-8x)  có bao nhiêu điểm cực trị?   (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 12/02/2023 680

Câu 4:

Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 30 °. Khi đó thể tích khối chóp đều SABC là

Xem đáp án » 12/02/2023 259

Câu 5:

Gọi Mlà giá trị lớn nhất và m   là giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x3+5x . Giá trị của biểu thức M+m2

Xem đáp án » 12/02/2023 200

Câu 6:

Diện tích toàn phần của khối lập phương bằng 96cm2 . Khi đó cạnh của khối lập phương là?

Xem đáp án » 12/02/2023 154

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK