Câu hỏi:

12/02/2023 91

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

 

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

              Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

          Dựa vào BXD suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  1;0 1;+ .

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f52x  có bảng biến thiên như hình vẽ

Cho hàm số y= f(5-2x) có bảng biến thiên như hình vẽ  Tìm các giá trị của tham số m để hàm số g(x)= | 3 f(x^2-4x+3)-m| có giá trị lớn nhất? (ảnh 1)

Tìm các giá trị của tham số m  để hàm số gx=3fx24x+3m  có giá trị lớn nhất?

Xem đáp án » 12/02/2023 1,362

Câu 2:

Cho hàm số f(x) biết đồ thị hàm số f'x22x   như hình vẽ bên dưới.Xét tính đơn điệu của hàm số gx=fx21+23x3+1

Cho hàm số f(x) biết đồ thị hàm số f' (x^2-2x) như hình vẽ bên dưới.Xét tính đơn điệu của hàm số g(x)= f( x^2-1)+ 2/3x^3+1 . (ảnh 1)

.

Xem đáp án » 12/02/2023 926

Câu 3:

Cho hàm số  y= f(x)  có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ bên dưới. Hàm số gx=fx28x  có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  y= f(x)  có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ bên dưới. Hàm số g(x)= f(x^2-8x)  có bao nhiêu điểm cực trị?   (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 12/02/2023 681

Câu 4:

Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 30 °. Khi đó thể tích khối chóp đều SABC là

Xem đáp án » 12/02/2023 259

Câu 5:

Gọi Mlà giá trị lớn nhất và m   là giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x3+5x . Giá trị của biểu thức M+m2

Xem đáp án » 12/02/2023 200

Câu 6:

Diện tích toàn phần của khối lập phương bằng 96cm2 . Khi đó cạnh của khối lập phương là?

Xem đáp án » 12/02/2023 154

Câu 7:

Cho hàm số y=f(x)   liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x)   như sau

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu f'(x) như sau  Số điểm cực trị của hàm số y= f(x+2) là (ảnh 1)
 
 
 

Số điểm cực trị của hàm số y=f(x+2)  là

Xem đáp án » 12/02/2023 113

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK