Câu hỏi:

08/02/2023 27

Cho hàm số y=fx  xác định và liên tục trên khoảng R có bảng xét dấu đạo hàm như hình sau:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên khoảng R có bảng xét dấu đạo hàm như hình sau:   (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Ta có bảng biến thiên:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên khoảng R có bảng xét dấu đạo hàm như hình sau:   (ảnh 2)

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ;2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx   có đồ thị như hình bên

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình bên Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A trên hình vẽ là (ảnh 1)

Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A   trên hình vẽ là

Xem đáp án » 08/02/2023 104

Câu 2:

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên?

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên? A. y= x^3-3x (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 08/02/2023 76

Câu 3:

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên?

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên? A. y= x^3-3x^2-2 (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/02/2023 74

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên \1  có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x)

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R\{1} có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 08/02/2023 69

Câu 5:

Cho hàm số y=(4m)6x+36x+m . Tìm giá trị nguyên của m trong khoảng (1;5)  sao cho hàm số đồng biến trên khoảng (10;5) ?

Xem đáp án » 08/02/2023 67

Câu 6:

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,  AB=a,  BC=2a, SAABC và  SA=a3.Thể tích khối chóp SABC bằng

Xem đáp án » 08/02/2023 54

Câu 7:

bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y=3x44x312x2+m  có 5 điểm cực trị.

Xem đáp án » 08/02/2023 53

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK