Câu hỏi:

21/06/2019 951

Tập xác định của hàm số y=tan2x-π3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm GTLN và GTNN của hàm số

y=3sinx + 4cosx + 5

Xem đáp án » 21/06/2019 25,892

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=tanx + cotx

Xem đáp án » 21/06/2019 25,487

Câu 3:

Tìm GTLN và GTNN của hàm số sau: y=sinx + 2cosx + 1sinx + cosx +2

Xem đáp án » 21/06/2019 21,976

Câu 4:

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y=2sin2x + cos22x

Xem đáp án » 21/06/2019 15,089

Câu 5:

Tìm tất cả các nghiệm của phương trình sin x + sin 2x + sin3x = 0 thuộc (0;π)

Xem đáp án » 25/06/2019 7,516

Câu 6:

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhât của hàm số sau: y=1+3sin2x-π4

Xem đáp án » 21/06/2019 6,760

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »