Câu hỏi:

01/12/2023 323

Tập giá trị của hàm số y = 2cosx là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

x ℝ ta có: –1 ≤ cosx ≤ 1  –2 ≤ 2cosx ≤ 2.

Vậy maxy=2đạt được khi cosx = 1 x = k2π, k ℤ.

miny=2 đạt được khi cosx = –1 x = π + k2π, k ℤ.

Do đó, tập giá trị của hàm số y = 2cosx là T = [–2; 2].

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2cosx + 3 trên 0;π3. Giá trị biểu thức M ∙ m bằng

Xem đáp án » 01/12/2023 367

Câu 2:

Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số y = sinx + cosx, một học sinh giải theo các bước sau:

Bước 1: Tập xác định: D = ℝ.

Bước 2: x ta có: 1sinx11cosx12sinx+cosx2.

Bước 3: Vậy GTLN của hàm số bằng 2, GTNN của hàm số bằng –2.

Bài giải của bạn đó đã đúng chưa? Và nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?

Xem đáp án » 01/12/2023 310

Câu 3:

Xét bốn mệnh đề sau:

i) Trên ℝ, hàm số y = cosx có tập giá trị là [–1; 1].

ii) Trên 0;π2, hàm số y = cosx có tập giá trị là [0; 1].

iii) Trên 0;3π4, hàm số y = cosx có tập giá trị là 0;22.

iv) Trên 0;π2, hàm số y = cosx có tập giá trị là [0; 1).

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 01/12/2023 269

Câu 4:

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=1+sinx3. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 01/12/2023 241

Câu 5:

Hàm số nào sau đây có tập giá trị là ℝ?

Xem đáp án » 01/12/2023 148

Câu 6:

Tập giá trị T của hàm số y = 4cos22x + 3 là

Xem đáp án » 01/12/2023 114

Bình luận


Bình luận