Câu hỏi:

01/12/2023 264

Xét bốn mệnh đề sau:

i) Trên ℝ, hàm số y = cosx có tập giá trị là [–1; 1].

ii) Trên 0;π2, hàm số y = cosx có tập giá trị là [0; 1].

iii) Trên 0;3π4, hàm số y = cosx có tập giá trị là 0;22.

iv) Trên 0;π2, hàm số y = cosx có tập giá trị là [0; 1).

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Xét bốn mệnh đề sau:  i) Trên ℝ, hàm số y = cosx có tập giá trị là [–1; 1]. (ảnh 1)

Quan sát đồ thị hàm số y = cos x, ta thấy các mệnh đề i), ii) và iv) đúng.

Trên 0;3π4, hàm số y = cosx có tập giá trị là 22;1. Vậy iii) sai.

Do đó, có 3 phát biểu đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2cosx + 3 trên 0;π3. Giá trị biểu thức M ∙ m bằng

Xem đáp án » 01/12/2023 364

Câu 2:

Tập giá trị của hàm số y = 2cosx là

Xem đáp án » 01/12/2023 321

Câu 3:

Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số y = sinx + cosx, một học sinh giải theo các bước sau:

Bước 1: Tập xác định: D = ℝ.

Bước 2: x ta có: 1sinx11cosx12sinx+cosx2.

Bước 3: Vậy GTLN của hàm số bằng 2, GTNN của hàm số bằng –2.

Bài giải của bạn đó đã đúng chưa? Và nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?

Xem đáp án » 01/12/2023 298

Câu 4:

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=1+sinx3. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 01/12/2023 236

Câu 5:

Hàm số nào sau đây có tập giá trị là ℝ?

Xem đáp án » 01/12/2023 145

Câu 6:

Tập giá trị T của hàm số y = 4cos22x + 3 là

Xem đáp án » 01/12/2023 111

Bình luận


Bình luận