Câu hỏi:

04/12/2023 385

Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 7 cm, BC = 5 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 7 cm, BC = 5 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 7 cm, BC = 5 cm nên AB < BC < AC.

Mà góc C, A, B lần lượt đối diện với các cạnh AB, BC, AC.

Do đó C^<A^<B^ (góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hình vẽ dưới đây có hai đoạn thẳng BC và DC bằng nhau, D nằm giữa A và C.

Trong hình vẽ dưới đây có hai đoạn thẳng BC và DC bằng nhau, D nằm giữa A và C.  (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 205

Câu 2:

Cho tam giác DEF có DE = 5 cm, DF = 13 cm và EF = 10 cm. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 04/12/2023 203

Câu 3:

Cho ∆MNP có số đo các góc M, N, P lần lượt tỉ lệ với a; b; c (với a, b, c ℕ*). Biết MN < NP < MP. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 187

Câu 4:

Cho tam giác như hình vẽ dưới đây

Cho tam giác như hình vẽ dưới đây.    Góc lớn nhất là  A. góc đối diện của cạnh 4 cm; (ảnh 1)

Góc lớn nhất là

Xem đáp án » 04/12/2023 119

Câu 5:

Cho tam giác có AB + AC = 10 cm và AB – AC = 4 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 111

Câu 6:

Cho tam giác ABC BC = 4 cm, độ dài cạnh AB lớn hơn cạnh BC là 7 cm và AC = 2BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 79

Bình luận


Bình luận