Câu hỏi:

24/07/2019 20,705

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích:  

Ca là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzyme nên khi bị thiếu canxi, cây sẽ có biểu hiện lá nhỏ, mềm, và mềm đỉnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Xem đáp án » 24/07/2019 74,617

Câu 2:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 59,989

Câu 3:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án » 24/07/2019 52,707

Câu 4:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,556

Câu 5:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,737

Câu 6:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 35,917

Bình luận


Bình luận