Câu hỏi:

10/03/2020 3,087

Làm tính chia 20x5 : 12x

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

20x5 : 12x = (20 : 12) . (x5 : x) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 .x(5-1) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 .x

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia

Giải bài 61 trang 27 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 9,370

Câu 2:

Tính 15x2y2 : 5xy2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,014

Câu 3:

Cho P = 12x4y2 : (-9xy2). Tính giá trị của biểu thức P tại x = -3 và y = 1,005.

Xem đáp án » 10/03/2020 3,418

Câu 4:

Làm tính chia 15x7 : 3x2

Xem đáp án » 10/03/2020 3,381

Câu 5:

Làm tính chia x10 + (-x)8

Xem đáp án » 10/03/2020 2,882

Câu 6:

Tính 12x3y : 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,665

Bình luận


Bình luận