Câu hỏi:

10/03/2020 3,620

Cho P = 12x4y2 : (-9xy2). Tính giá trị của biểu thức P tại x = -3 và y = 1,005.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

P = 12x4y2 : (-9xy2) = [12:(-9)].(x4 : x).(y2:y2 )

=Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8.x(4-1).y(2-2) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x3y0 = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x3.1 = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x3

Tại x = -3 và y = 1,005 ⇒ P = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 (-3)3 = -4.(-9) = 36

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia

Giải bài 61 trang 27 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 9,735

Câu 2:

Tính 15x2y2 : 5xy2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,220

Câu 3:

Làm tính chia 15x7 : 3x2

Xem đáp án » 10/03/2020 3,541

Câu 4:

Làm tính chia 20x5 : 12x

Xem đáp án » 10/03/2020 3,226

Câu 5:

Làm tính chia x10 + (-x)8

Xem đáp án » 10/03/2020 3,151

Câu 6:

Tính 12x3y : 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,795

Bình luận


Bình luận