Câu hỏi:

17/03/2020 1,658

Giải bất phương trình: 3 – 2x > 4

Trả lời:

3 – 2x > 4

⇔ -2x > 4 – 3

⇔ -2x > 1 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử 3)

⇔ Giải bài 42 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (Chia cả hai vế cho -2 < 0, BPT đổi chiều)

Vậy bất phương trình có nghiệm Giải bài 42 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?

Xem đáp án » 17/03/2020 4,753

Câu 2:

Giải bất phương trình: (x – 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3.

Xem đáp án » 17/03/2020 3,597

Câu 3:

Giải bất phương trình: 4x - 53 > 7 - x5

Xem đáp án » 17/03/2020 3,092

Câu 4:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ.

Xem đáp án » 17/03/2020 2,740

Câu 5:

Tìm x sao cho: Giá trị của biểu thức 5 - 2x là số dương

Xem đáp án » 17/03/2020 2,293

Câu 6:

Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?

Xem đáp án » 17/03/2020 2,073

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85