Câu hỏi:

09/08/2020 31,421

Cho dãy số (un) với un=1n2+n.Khẳng định nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có : un+1un=1n+12+n+11n2+n 

=1n+1n+21nn+1=  n(n+2)n(n+1)(n+2)=2nn+1n+2<0

Do đó (un) là dãy giảm.

Chọn đáp án B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số có các số hạng đầu là:0;12;23;34;45;....Số hạng tổng quát của dãy số này là:

Xem đáp án » 09/08/2020 17,933

Câu 2:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2 + u23 =  60. Tính tổng S24 của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

Xem đáp án » 10/08/2020 16,064

Câu 3:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2+u8+u9+u15=100.Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

Xem đáp án » 10/08/2020 15,688

Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

Xem đáp án » 10/08/2020 15,295

Câu 5:

Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

Xem đáp án » 10/08/2020 13,703

Câu 6:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u1+u7=26u22+u62=466. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 10/08/2020 11,724

Bình luận


Bình luận