Câu hỏi:

22/02/2021 8,751

Phương trình cos2x1sin2x=0 có nghiệm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương trình cos2x/1-sin2x = 0 có nghiệm là: A.x = pi/4+kpi ( k thuộc Z) B.x=pi/4+kpi/2( k thuộc Z) (ảnh 1)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0.

Xem đáp án » 22/02/2021 3,715

Câu 2:

Giải phương trình cos11x.cos3x=cos17x.cos9x.

Xem đáp án » 22/02/2021 3,611

Câu 3:

Giải phương trình sin2x+sin2xtan2x=3

Xem đáp án » 22/02/2021 2,067

Câu 4:

Phương trình sin2x+3sin4x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 22/02/2021 933

Câu 5:

Giải phương trình sin3x-sinx+sin2x=0.

Xem đáp án » 22/02/2021 567

Câu 6:

Phương trình 3cot2x4cotx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 22/02/2021 444

Bình luận


Bình luận