Câu hỏi:

22/02/2021 2,041

Giải phương trình sin2x+sin2xtan2x=3

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải phương trình sin^2 x + sin^2 x . tan^2 x = 3: A.x= cộng trừ pi/6 + kpi B.x= cộng trừ pi/6 + k2pi (ảnh 1)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình cos2x1sin2x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 22/02/2021 8,701

Câu 2:

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0.

Xem đáp án » 22/02/2021 3,670

Câu 3:

Giải phương trình cos11x.cos3x=cos17x.cos9x.

Xem đáp án » 22/02/2021 3,565

Câu 4:

Phương trình sin2x+3sin4x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 22/02/2021 927

Câu 5:

Giải phương trình sin3x-sinx+sin2x=0.

Xem đáp án » 22/02/2021 556

Câu 6:

Phương trình 3cot2x4cotx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 22/02/2021 439

Bình luận


Bình luận