Câu hỏi:

26/02/2021 4,318

Nguyên hàm của hàm số y=cotx là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho I=sinxdx, nếu đặt u=x

Xem đáp án » 26/02/2021 5,922

Câu 2:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2sinx.cos2x là:

Xem đáp án » 26/02/2021 4,208

Câu 3:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=sinx+2x

Xem đáp án » 26/02/2021 3,704

Câu 4:

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx.cos2x

Xem đáp án » 26/02/2021 1,016

Câu 5:

Tìm hàm số F(x) biết F'x=3x2+2x1 và đồ thị hàm số y=F(x) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tổng các hệ số của F(x) là:

Xem đáp án » 26/02/2021 706

Câu 6:

Hàm số nào không là nguyên hàm của hàm số : y=3x4 ?

Xem đáp án » 26/02/2021 522

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK