Câu hỏi:

27/02/2021 298

Cho F(x)=x2 là nguyên hàm của hàm số fxe2x và f(x) là hàm số thỏa mãn điều kiện f(0)=-1, f(1)=0. Tính tích phân I=01f'(x)e2xdx

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu 0m(2x-1)dx = 2 thì m có giá trị bằng

Xem đáp án » 27/02/2021 3,609

Câu 2:

Tính tích phân I=ln2ln5e2xex-1dx bằng phương pháp đổi biến số u=ex-1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án » 27/02/2021 2,149

Câu 3:

Nếu đặt t=3tanx+1 thì tích I=0π46tanxcos2x3tanx+1dx trở thành

Xem đáp án » 27/02/2021 1,939

Câu 4:

Cho hàm số y = f (x) thỏa mãn hệ thức f(x)sinxdx=-f(x).cosx+πxcosxdx. Hỏi y = f (x) là hàm số nào trong các hàm số sau?

Xem đáp án » 27/02/2021 1,736

Câu 5:

Biết rằng I=01xx2+1dx=lna với aR. Khi đó giá trị của a bằng:

Xem đáp án » 27/02/2021 1,165

Câu 6:

Tích phân I=011x2-x-2dx có giá trị bằng:

Xem đáp án » 27/02/2021 933

Câu 7:

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có tích phân trên đoạn 0;π đạt giá trị bằng 0

Xem đáp án » 27/02/2021 749

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK