Câu hỏi:

28/02/2021 904

Giả sử tích phân I=04xln2x+12017dx=a+bcln3. Với phân số bc tối giản. Lúc đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng 01xcos2xdx=14(asin2+bcos2+c) với a,b,cZ. Mệnh đề nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 28/02/2021 4,229

Câu 2:

Biết 012x2+3x+3x2+2x+1=a-lnb với a, b là các số nguyên dương. Tính P=a2+b2

Xem đáp án » 28/02/2021 3,694

Câu 3:

Cho hàm số f (x) có fπ2=2 và f’(x)=xsinx. Giả sử rằng 0π2cosx.fxdx=ab-π2c ( với a, b, c là các số nguyên dương, ab tối giản). Khi đó a+b+c bằng:

Xem đáp án » 28/02/2021 3,435

Câu 4:

Nếu 0πf(x)sinxdx=20, 0πxf'(x)sinxdx=5 thì 0π2fxcosxdx bằng:

Xem đáp án » 28/02/2021 2,342

Câu 5:

Cho tích phân I=0π2esin2xsinxcos3xdx. Nếu đổi biến số t=sin2x thì:

Xem đáp án » 28/02/2021 1,953

Câu 6:

Cho I=0m2x-1e2xdx. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để I < m là khoảng (a;b). Tính P=a-3b

Xem đáp án » 28/02/2021 1,306

Câu 7:

Cho hàm số f (x) liên tục trên -12;2 thỏa mãn f0=201f'x2dx=12-16ln2, 01fxx+12dx=4ln2-2. Tính 01fxdx

Xem đáp án » 28/02/2021 1,287

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK