Câu hỏi:

06/03/2021 552

Số các hoán vị của 10 phần tử là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

Số các hoán vị khác nhau của 10 phần tử là  P10=10!.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của n∈N bằng bao nhiêu, biết 5C5n-2C6n=14C7n.

Xem đáp án » 06/03/2021 2,627

Câu 2:

Giải hệ phương tình 2Axy+5Cxy=905Axy-2Cxy=80 ta được nghiệm(x;y) thì x.y bằng:

Xem đáp án » 06/03/2021 1,897

Câu 3:

Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là:

Xem đáp án » 06/03/2021 1,783

Câu 4:

Tích các giá trị x nguyên thỏa mãn bất phương trình 12A2x2-Ax26xCx3+10 là:

Xem đáp án » 06/03/2021 1,778

Câu 5:

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

Xem đáp án » 06/03/2021 1,063

Câu 6:

Số nghiệm của hệ phương trình Cyx÷Cy+2x=13Cyx÷Ayx=124là:

Xem đáp án » 06/03/2021 591

Bình luận


Bình luận