Câu hỏi:

12/04/2021 305

Tung độ của điểm M thỏa mãn OM=2ji+k là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình chiếu của điểm M(1;-1;0) lên trục Oz là:

Xem đáp án » 12/04/2021 1,054

Câu 2:

Điểm MOxy thì tọa độ điểm M là:

Xem đáp án » 12/04/2021 1,043

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(a;b;c). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 12/04/2021 392

Câu 4:

Trong không gian Oxyz cho vec tơ a2;2;4 và b=2a có tọa độ là

Xem đáp án » 12/04/2021 378

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;0;2). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/04/2021 354

Câu 6:

Cho hai vec tơ u=2;3;1 và v=1;1;1. Khi đó số thực m=u.v thỏa mãn

Xem đáp án » 12/04/2021 346

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A3;2;3,B1;2;5. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

Xem đáp án » 12/04/2021 336

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK