Câu hỏi:

15/04/2021 100

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Trả lời:

Đáp án B

Ta có:

sina+bsinab=12(cos2bcos2a)=122cos2b12cos2a1=cos2bcos2a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính: A=sinπ9+sin5π9cosπ9+cos5π9

Xem đáp án » 15/04/2021 354

Câu 2:

Rút gọn biểu thức A=cos2xsin2xcot2xtan2x ta được:

Xem đáp án » 15/04/2021 112

Câu 3:

Cho biểu thức: A=sin2(a+b)sin2asin2b.Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 15/04/2021 93

Câu 4:

Tính giá trị biểu thức P=sina+sinb2+cosa+cosb2 biết ab=π4

Xem đáp án » 15/04/2021 93

Câu 5:

Giá trị của biểu thức A=sin2π8+sin23π8+sin25π8+sin27π8

Xem đáp án » 15/04/2021 91

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »